ZEYTİN YASASI nedir? Kapsamı neler? Yasa komisyondan geçti mi?

ZEYTİN YASASI nedir? Kapsamı neler? Yasa komisyondan geçti mi?

ZEYTİN YASASI nedir? ZEYTİN YASASI kapsamı neler? ZEYTİN YASASI komisyondan geçti mi? sorularının yanıtlarını sizin için derledik.

Son günlerde oldukça sık tartışılan ve ZEYTİN YASASI nedir? ZEYTİN YASASI kapsamı neler? ZEYTİN YASASI komisyondan geçti mi? gibi sorulara neden olan yasayı sizin için derledik.

Meclis’te muhalefet partileri ve ilgili STK’larla bir kez daha görüşülmesi için ara verilen kamuoyunda ZEYTİN YASASI olarak bilinen Üretim Reform Paketi, yeniden görüşülmek üzere komisyona geri çekildi. En tartışmalı maddesini oluşturan zeytinliklerle ilgili düzenlemenin tasarıdan çıkartılması tartışılıyor.

Tasarı nedir?

76 maddelik Üretim Reform Paketi’nin yürürlükteki 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu‘un 20’nci maddesinde öngördüğü değişiklik, paketin en kritik maddesini oluşturuyor.

20’nci maddeye göre, “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi izne tâbi olup, izinlerin alınması durumunda dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez.”

Hayata geçirilmek istenen “Üretim Reform Paketi“nde ise yasanın girişi korunmakla birlikte devamında yasaya bir istisna ekleniyor. Tasarıda 20. maddenin “Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verebilecek, bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek. Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile tarımsal işletmelerin yapımı, işletilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlı olacak” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

PEKİ BU TARTIŞMALARIN KAYNAĞI NEDİR?

Hükümet tasarıyı, mevcut yasal düzenlemenin çağın gerisinde kalmış olması ile gerekçelendiriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yasa tasarısını savunarak, “Türkiye’de bir yasa var. Bu yasa ‘Zeytin ağaçlarına üç kilometreden itibaren yaklaşma’ diyor. Bu yasanın çıktığı tarih 1939. Yasa 1995 yılında revize edilmiş ve halen gündemde” dedi.

1939 yılındaki teknolojilerle şimdiki teknolojilerin aynı olmadığını belirten Bakan, “O yıllarda bugünkü artırma sistemleri, filtre sistemleri yoktu. Bugün neredeyse içme suyuna yakın artırma yapan tesisler var. O günkü teknoloji ile bugünkü teknoloji bir değil. ‘Zeytin ağaçlarına üç kilometre yaklaşmayın’ demek bugünkü teknolojilere bakıldığında pek anlamlı değil” şeklinde konuştu.

Ancak tasarıya karşı çıkanlara göre, tasarının yasalaşması milyonlarca zeytin ağacının varlığını tehlikeye atacak.

TEPKİLER

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Mustafa Tan, “Şu an Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni bir önergesi ile bu yasada değişiklik yapılması isteniyor ve daha öncekilerden daha da vahşi bir şekilde değiştirilme istemi var. Buradaki en çarpıcı temel madde zeytinlik saha tanımının getirilmek istenmesi ve bunun bir dekarda 15 ağaç kültür çeşidi veya yabani tür olması ifadesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Avrupa Birliği’nde 2 buçuk ağaca tekabül ediyor. Bir dekar bir alanınız olursa zeytinlik tanımına giriyor” diye konuştu.

Türkiye’de zeytinlikler ve zeytinciliğin durumu nasıl?

World Atlas istatistiklerine göre, Türkiye dünyanın en büyük dördüncü zeytin üreticisi konumunda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, 2016 itibariyle ülkede toplam 173 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu sayı 2000 yılında ise 97 milyondu.

Gene aynı yıl 490 bin ton yemeklik ve 1,31 milyon ton da yağlık zeytin üretimi yapılırken, 2016’ya gelindiğinde zeytin ağacı sayısındaki artışa rağmen üretimin neredeyse aynı kaldığı gözüküyor. Yemeklik üretimin 430 bin, yağlık üretimin de 1,3 milyon tona düştüğü gözlemleniyor.

Zeytin ağaçları mı hedefte? Başbakan Yıldırım’dan ZEYTİNLİK açıklaması

Facebook Comments

Comments:0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir